สนามวอร์ม 200 เมตร

ประวัติ

สนามวอร์ม 200 เมตร สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเอเชียน เกมส์ ครั้งที่ 8 พ.ศ.2521 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ตามระเบียบการแข่งขันกรีฑา จะต้องมีการจัดเตรียมสถานที่ สำหรับการอบอุ่นร่างกายก่อนการแข่งขัน สนามวอร์ม 200 เมตรจึงใช้เพื่อการอบอุ่นร่างกาย สำหรับนักเรียนที่จะลงแข่งขันในสนาม ศุภชลาศัย และสนามเทพหัสดิน

วัตถุประสงค์

ใช้ในการอบอุ่นร่างกาย ฝึกซ้อม แข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ และการจัดกิจกรรมอื่นๆ ในการให้บริการประชาชน

อัตราค่าบริการ

กรณี ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว

 • หลักประกันความเสียหาย
  1000.00
 • ค่าบริการชั่วโมงละ
  500.00
 • ค่าบริการสกอร์บอร์ดชั่วโมงละ
  0.00
 • ค่าเครื่องเสียงวันละ
  0.00
 • ค่าไฟส่องสนามชั่วโมงละ
  0.00
 • ค่าสาธารณูปโภควันละ
  200.00
 • ค่าบริการพิเศษวันละ
  0.00
 • ค่าเครื่องปรับอากาศชั่วโมงละ
  0.00

กรณี มีการจำหน่ายตั๋ว

 • หลักประกันความเสียหาย
  1000.00
 • ค่าบริการชั่วโมงละ
  1000.00
 • ค่าบริการสกอร์บอร์ดชั่วโมงละ
  0.00
 • ค่าเครื่องเสียงวันละ
  0.00
 • ค่าไฟส่องสนามชั่วโมงละ
  0.00
 • ค่าสาธารณูปโภควันละ
  200.00
 • ค่าบริการพิเศษวันละ
  5000.00
 • ค่าเครื่องปรับอากาศชั่วโมงละ
  0.00