อาคารกีฬานิมิบุตร

ประวัติ

ปี พ.ศ. 2506 ได้ดำเนินการสร้างอัฒจันทร์คอนกรีตด้านตะวันออก และให้การสนับสนุน สมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดมวยชิงชนะเลิศแห่งเอเชียเป็นครั้งแรก ใช้ชื่อว่า ยิมเนเซี่ยม 1 กรีฑาสถานแห่งชาติ และได้เปลี่ยนชื่อยิมเนเซี่ยม 1 เป็น อาคารกีฬานิมิบุตร เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2528 เพื่อเป็นอนุสรณ์และเกียรติประวัติแก่ พลโทเผชิญ นิมิบุตร อดีตอธิบดีกรมพลศีกษา

วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับการฝึกซ้อมและแข่งขัน

1. อาคารชั้นล่าง ใช้สำหรับฝึกซ้อมและบริหารร่างกาย

2. อาคารชั้นบน ใช้สำหรับการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ตะกร้อ ชกมวย ยูโด ฟันดาบ ยิมนาสติก

ใช้สำหรับจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมเพื่อกีฬา

2. กิจกรรมอื่นๆซึ่งกรมพลศึกษา จะ พิจารณาอนุญาตเป็นรายๆ ไป

3. กิจกรรมอื่นๆ ในการให้บริการประชาชน

ใช้สำหรับแข่งขันกีฬาในร่ม

1. ฝึกสอนและสาธิตกีฬาในร่มต่างๆ

2. กิจกรรมอื่นๆที่ให้บริการประชาชน

รายละเอียดสนาม

1. สนามเป็นพื้นปาเก้ สำหรับเล่นฟุตบอล หรือกิจกรรมกีฬาอื่นๆ ขนาดสนามในอาคาร กว้าง 30 x 46 เมตร (ขนาดสนามฟุตซอล 20 x 40 เมตร)

2. ความจุที่นั่ง รวม 5,864 ที่นั่ง

3. ห้องทรงพระสำราญ (VIP ใหญ่) 1 ห้อง

4. ห้องรับรองวีไอพี (เล็ก) 1 ห้อง

5. ห้องอเนกประสงค์

6. ห้องผู้สื่อข่าว 1 ห้อง

7. ห้องพักนักกีฬา มี 4 ห้อง

8. ห้องผู้กรรมการ 2 ห้อง

9. ห้องพยาบาล 2 ห้อง

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่เต็มอัตรา)

 • ผู้ควบคุมดูแลอาคารสนามกีฬา 1 คน
 • เจ้าหน้าที่สาธารณูปโภค
  • ระบบไฟฟ้า 1 คน
  • ระบบประปา 1 คน
 • เจ้าหน้าที่ดูแลสนามและอาคารสถานกีฬา 8 คน
 • เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสกอร์บอร์ด 2 คน
 • เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครื่องเสียง/สื่อโสตฯ 3 คน
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลทำความสะอาด 1 คน

หมายเหตุ อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ขอใช้ในแต่ละวัน
- กิจกรรมที่จัดทั้งสนาม จัดเจ้าหน้าที่เต็มอัตรา
- กิจกรรมขนาดเล็ก จัดเจ้าหน้าที่ลดลง ตามปริมาณงานที่ขอใช้

อัตราค่าบริการ

กรณี ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว

 • หลักประกันความเสียหาย
  50000.00
 • ค่าบริการชั่วโมงละ
  2500.00
 • ค่าบริการสกอร์บอร์ดชั่วโมงละ
  500.00
 • ค่าเครื่องเสียงวันละ
  1000.00
 • ค่าไฟส่องสนามชั่วโมงละ
  1000.00
 • ค่าสาธารณูปโภควันละ
  1000.00
 • ค่าบริการพิเศษวันละ
  0.00
 • ค่าเครื่องปรับอากาศชั่วโมงละ
  3500.00

กรณี มีการจำหน่ายตั๋ว

 • หลักประกันความเสียหาย
  50000.00
 • ค่าบริการชั่วโมงละ
  5000.00
 • ค่าบริการสกอร์บอร์ดชั่วโมงละ
  500.00
 • ค่าเครื่องเสียงวันละ
  1000.00
 • ค่าไฟส่องสนามชั่วโมงละ
  1000.00
 • ค่าสาธารณูปโภควันละ
  1000.00
 • ค่าบริการพิเศษวันละ
  50000.00
 • ค่าเครื่องปรับอากาศชั่วโมงละ
  3500.00